Erfaring og projekter:

 

2018 -               Ruben Andersen Studio

                          - Manzana Morphosis - åben konkurrence

                          - Kurgi Observation Tower - åben konkurrence                

                          - Salut Paris - præmieret i åben konkurrence

                          - Kilegårdshusene ved Skæring Bæk - åben idékonkurrence

       - Chapel Rwanda - åben arkitektkonkurrence

       - Skagen Udhus - myndighedsprojekt

       - Weekendhytte på Enø - skitseforslag til ansøgning for Landsforbundet DUI-Leg og Virke

       - Idékoncept til nyt byrumsinventar til Mødestedspuljen i Områdefornyelsen Nordvest

       - Corporate Campus Europe - skitsering og idéudvikling til en fremtidig strategi for Ledreborg Slot.

udvikling af koncept for transformation, indretning, visuelt materiale og præsentation

2019 -                Det Kongelige Akademi

                            Forskningsassistent på projektet 'Mapping the Logistics of Building Materials'

                            Undervisningsassistent inden for Arkitektonisk Repræsentation, Institut for Bygningskunst og Design

                            - ansvarlig og tilrettelæggelse af undervisning i QGIS

                            - undervisning i AutoCAD, Sketch Up og Adobe Creative Suite

 

2019 -                 Planværkstedet ApS

arbejde med strategiske analyser, borgerinddragelse, volumenstudier, kortlægning m.m.

LKM-analyse  og landskabsatlas for Aalborg Kommune, kartografi og opsætning. Link til Landskabsatlas

- LKM-analyse for Ærø Kommune, grafik og opsætning af udgivelseshæfter. Link til Landskabskarakterkortlægning

- Kortlægning og grafisk arbejde med udvikling af Jonstruplejren

- Udkast til og opsætning af lokalplaner for bl.a. Tårnby, Hvidovre og Dragør Kommuner

 

2016-2017         Gæstekritiker og underviser på Christianshavns Gymnasium

 

2014-2015         Arkitektassistent og praktik hos COBE Berlin
                          - ansvarlig for konceptudvikling og arbejdsfordeling i konkurrenceprojektet ‘Jugendhaus Heslach’
                          - ansvarlig for produktion af modeller, visualiseringer, tegningsmateriale, analyser og diagrammer
                          - medvirkende til præsentationer, udviklingsmøder og kommunikation for flere projekter bl.a.:

                          - Masterplan Dakar, Senegal

                          - Masterplan Quartier Elbbrücken, Hamburg, Germany

                          - Masterplan Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark

                          - Youth Centre and District Library, Stuttgart, Germany

Uddannelse / Kurser:

2019               ‘Byplanlægger’ på KADK ved Jesper Pagh m.fl. - historie, strategier, systemer og politik indenfor Planloven

 

2016 - 2018    Cand. Arch. fra programmet Arkitektur, Rum og Tid ved Guro Sollid og Cort Ross Dinesen, Institut for Bygningskunst, By                             og Landskab, Arkitektskolen Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK)
                         - særligt fokus på urbane kontekstmæssige analyser, research og strategisk planlægning

2015 - 2016    Sociologikurser på Folkeuniversitetet København - ‘Nye sociale bevægelser – alternative politiske forståelser’ ved                                      cand.mag. Mathias Findalen Bickersteth & ‘Den nyere sociologi’

2011 - 2014    Bachelor i Arkitektur fra Afdeling 3 ved Anette Dyring Naalund og Finn Selmer, Arkitektskolen (KADK)
                         - fokus på koncept- og procesudvikling i arkitektur, særligt på flere skalaniveauer

2008 - 2011    Samfundsfaglig student fra Christianshavns Gymnasium, København

Ruben Andersen Studio  /  CVR 36248319  /  +45 2663 9492  /  Rubenandersenstudio@gmail.com  /  LinkedIn