Kilegårdshusene ved Skæring Bæk

Åben idékonkurrence om almene boliger ved Skæring Bæk, forslag udført sammen med MAA Marcus Vesterager Lind

2019
 

Almene boliger i naturen og fremtidens fællesskaber.

"Kilegårdshusene er en udforskningen af, hvordan vi bor sammen, hvordan det gode naboskab sikres gennem arkitekturen og bebyggelsens disponering samt hvordan alle få lige adgang til og nyde godt af stedets iboende kvaliteter.

 

Det har forslaget gjort med udgangspunkt i tre dogmer om for det første at skabe rammerne for nærhed og naboskab, for det andet at skabe udsyn for alle til det grønne og bækken og for det tredje at skabe så meget fællesareal som muligt.


Projektet placerer sig i overgangen mellem by og land; tæt på Aarhus, tæt på kysten og tæt på skovområder. Men først og fremmest er placeringen knyttet til Skæring Bæk, og Kilegårdshusenes bebyggelsesplan og struktur er med til at fremhæve bækkens tilstedeværelse.

Da bækken er den mest markante karakter for området, skal den ikke spærres inde mellem eller afskærmes af bebyggelse, men demokratiseres og være tilgængelig for alle, både områdets beboere og andre besøgende."

Struktur:

20190902_083925.jpg
Kartoffelrækkerne_IMG_4730.jpg

Program:

19_09_24_Program diagram OPDATERET2-01.j

Program / Fordeling / Forbindelser:

61529_Axonometri over scenarie.jpg
19_09_25_Axonometrisk diagram 1til200-01
61529_Tværsnit_B_1til100.jpg
61529_Tværsnit_A_1til100.jpg
19_10_04_Planudsnit 1til100-01.jpg